งานออฟเซ็ต – ตัวอย่าง

ฉลากผลิตภัณฑ์

โรงพิมพ์เพื่อนศิลป์ รับผลิตงานใบปลิว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ โปสการ์ด สติ๊กเกอร์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ด้วยงานพิมพ์ระดับคุณภาพและเครื่องจักรที่ทันสมัย

 

ปกหนังสือ Heart Day
ปกหนังสือ Heart Day

 

ปกหนังสือ ที่ระลึกงานกฐิณพระราชทาน ๒๕๕๒

ปกหนังสือ ที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน ๒๕๕๒
ปกหนังสือ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา อุดรธานี
ปกหนังสือ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา อุดรธานี

 

โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ ทะเลบัวแดง
แผ่นพับ ทะเลบัวแดง

 

ฉลากผลิตภัณฑ์

ฉลากผลิตภัณฑ์
0 replies on “งานออฟเซ็ต – ตัวอย่าง”