คุณพิกุล มัชปะโม กล่าวต้อนรับกลุ่มนักศึกษาที่มาดูงาน