ป้ายบนขาตั้งแสดงภาพแบบ X stand

รับทำป้ายสำหรับแสดงในงานนิทรรศการ การแสดงภาพ ป้ายต้อนรับ หรือป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า โดยติดตั้งบนขาตั้งสำหรับแสดงภาพ ทั้งแบบม้วนเก็บ X stand แบบฟูลเฟรม หรือธงญี่ปุ่น

ตัวอย่างงานป้ายบน X stand

ตัวอย่างงานป้ายบน X stand

ตัวอย่างงานป้ายบน X stand

ตัวอย่างงานป้ายบน X stand

Comments are closed.