ป้ายบนขาตั้งแสดงภาพแบบ X stand

รับทำป้ายสำหรับแสดงในงานนิทรรศการ การแสดงภาพ ป้ายต้อนรับ หรือป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า โดยติดตั้งบนขาตั้งสำหรับแสดงภาพ ทั้งแบบม้วนเก็บ X stand แบบฟูลเฟรม หรือธงญี่ปุ่น

ตัวอย่างงานป้ายบน X stand
ตัวอย่างงานป้ายบน X stand
ตัวอย่างงานป้ายบน X stand
ตัวอย่างงานป้ายบน X stand
0 replies on “ป้ายบนขาตั้งแสดงภาพแบบ X stand”