บริการส่งไฟล์งานต้นฉบับ

เพื่อพิมพ์และจัดส่งงานกลับให้อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าต่างจังหวัด ทางโรงพิมพ์เพื่อนศิลป์จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้
coming-soon-stamp

ตัวอย่างงานพิมพ์

ที่ลูกค้าส่งงานทางอินเตอร์เน็ตและทางโรงพิมพ์จัดพิมพ์และจัดส่งกลับ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าเดินทางเพื่อติดต่อกับสำนักงานโรงพิมพ์
flyer-icredit-laos