ดิจิตอล

งานดิจิตอล ออฟเซ็ต

งานดิจิตอล ออฟเซ็ต

งานดิจิตอลออฟเซ็ต เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว รองรับงานพิมพ์ตั้งแต่ขนาด A6 จนถึง A3 สำหรับงานพิมพ์ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ รายงาน หนังสือรุ่น สติ๊กเกอร์ โปสการ์ด รวมถึงการเคลือบเงา เคลือบด้านให้งานพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า