ดูงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาศึกษาดูงานโรงพิมพ์

วันนี้ (เสาร์ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖) นักศึกษาเอกวิชาสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาศึกษาดูงานโรงพิมพ์ โดยมีคุณธนพร มัชปะโม กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและตอบคำถาม รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ที่มาศึกษาดูงาน  

เพื่อนศิลป์ ต้อนรับนักศึกษาดูงานโรงพิมพ์

โรงพิมพ์เพื่อนศิลป์ ได้ส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นด้วยการมีโอกาสได้ต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงขั้นตอนการพิมพ์ ทั้งการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต และการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นขั้นตอนและการทำงานจริงๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เห็นในห้องเรียน