ออฟเซ็ต

งานดิจิตอล ออฟเซ็ต

งานดิจิตอล ออฟเซ็ต

งานดิจิตอลออฟเซ็ต เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว รองรับงานพิมพ์ตั้งแต่ขนาด A6 จนถึง A3 สำหรับงานพิมพ์ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ รายงาน หนังสือรุ่น สติ๊กเกอร์ โปสการ์ด รวมถึงการเคลือบเงา เคลือบด้านให้งานพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า  

รับผลิตงานออฟเซ็ต

โรงพิมพ์เพื่อนศิลป์ รับผลิตงานใบปลิว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ โปสการ์ด สติ๊กเกอร์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ด้วยงานพิมพ์ระดับคุณภาพและเครื่องจักรที่ทันสมัย  

งานออฟเซ็ต – ตัวอย่าง

โรงพิมพ์เพื่อนศิลป์ รับผลิตงานใบปลิว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ โปสการ์ด สติ๊กเกอร์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ด้วยงานพิมพ์ระดับคุณภาพและเครื่องจักรที่ทันสมัย     ปกหนังสือ ที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน ๒๕๕๒     ฉลากผลิตภัณฑ์